Hậu quả của bụi mịn – biện pháp khắc phục và kết quả