Mừng khai trương cửa hàng xe điện ủy quyền Bluera Việt Nhật ở Đồng Nai