Tưng bừng khai trương Đại Lý Xe Điện Bảo Long ở Kiên Giang