Tưng bừng khai trương Đại Lý Xe Điện Hùng Phát ngày 01/01/2023