Rửa xe đạp điện, xe máy điện thường xuyên có tốt không?