Sức hấp dẫn không thể chối từ của mẫu xe điện X – Men