Trải nghiệm & so sánh hot xe điện Jeek Bat & GLX S8