Tưng bừng khai trương Đại Lý Bluera Xe Điện Xanh ngày 02/12/2022