Tưng bừng khai trương Đại Lý Xe Điện Bluera Thanh Long