Vạch báo lượng điện của xe điện là gì? Những lưu ý khi sử dụng