Xe Ba Bánh Điện Super Classic _ Cần Gạt Cải Tiến Mới (Có thể biến đổi số lượng ghế ngồi)