Xe Ba Bánh Tự Chế Vision_Đen Với Sự Cải Tiến Vượt Bật Của Cần Gạt Số Tiến, Lùi.