Xe điện gấp là gì? Những đặc điểm nổi bật của xe điện gấp