Xe Vision Ba Bánh Tự Chế (Cần Gạt Bên Trái) – Số Tiến, Lùi. Siêu Hot!