Giải pháp nào cho giá xăng tăng chóng mặt hiện nay?