Tìm hiểu về chỉ số IPX6, IPX7 trên xe điện có ý nghĩa gì?