Các thủ tục đăng ký biển số xe máy điện đơn giản, nhanh chóng