Những lưu ý sử dụng xe máy điện – để xe có thể đi xa!!!